Ardora 10 creación de contidos escolares para a web

Ardora é multilingüe, non necesita instalar ningún arquivo adicional para cambiar o idioma, só elixir o seu no menú "Idioma". Na actualidade pódese escoller entre galego, catalán, éuscaro, español, portugués, inglés, aragonés, ruso, romanés, asturiano ou francés.

Se desexa traducir Ardora a outra lingua póñase en contacto co autor, o proceso de tradución é moi sinxelo.

As versións de catalán, éuscaro, portugués, inglés, asturiano, aragonés, romanés, ruso, francés e italiano están dispoñibles grazas á colaboración desinteresada de:

catalán Inmaculada Vilatersana euskera Mikel Etxarri
portugués PT Luís Valente aragonés Santiago Bal
portugués BR Lisandro Magela ruso Olesya Petrovai
inglés Bautista Ramos rumano Sorin Todor
francés María J. Gómez asturiano Xulio Berros
italiano Giorgio Musilli    

Así mesmo colaboran, tamén desinteresadamente, na creación de manuais e titoriais así como nas probas das diferentes versións beta os docentes: José Boo, José Antonio Martínez, Bautista Ramos, José Fernández e Daniele De Stefano (tradución ao italiano desta web).

Ante o cumprimento de 20 anos de presenza de Ardora en internet, queremos tamén seguir manifestando o noso eterno agradecemento a todos e todas os docentes que coas súas suxestións, críticas, comentarios, informe de erros, etc fixeron posible esta ferramenta.