Ardora 10 creación de contidos escolares para a web
Ardora non necesita ser instalado, unicamente debe descargar na súa computadora o arquivo zip para o seu sistema operativo. Descomprímao no seu ordenador e crearase unha carpeta cuio nome empeza por "Ardora10_", no seu interior existe un ficheiro executable (é probable que en Linux e Mac teña que dar a este arquivo permiso de execución) co nome de Ardora, execúteo e o programa debería de empezar. Agora, se o desexa, pode borrar o arquivo descargado. Para levar o programa a outro ordenador tan só ten que copiar a carpeta creada.

 DESCARGAR ARDORA 10

AVISO: Ardora proporciónase de forma totalmente gratuíta e "tal cual " sen ningún tipo de garantía implícita ou explícita. Ardora utiliza, nalgúns apartados, software de terceiras partes alleas a Ardora, así como modificacións específicas realizadas para Ardora sobre este software (mantendo o mesmo tipo de licenza).

O usuario no momento de descargalo e/ou instalalo así o recoñece.