Ardora 9 creación de contidos escolares para a web

Manuais    B = exemplo
M = videotitorial (en castelán)

1.- Temas básicos:

1.- Descarga e configuración   M 2.- Introdución   3.- Arquiivos de audio e video 4.- As fontes2.- Utilidades:

0.- IMPORTANTE: Vista previa    1.- Paquete de actividades B B M    2.- Paquete de actividades con xestión de usuarios
3.- Espazos web B B B B B   M  
4.- Desktop (escritorios virtuales)       


3.- Como ...?:

1.- Contidos Ardora en Moodle   2.- Instalar un servidor web local   3.- Crear webquest con Ardora B
4.- Subir contidos a Moodle-cloud  
   

4.- Actividades interactivas:

Puntos tempo, mensaxes e enunciado    
       
Activiades con gráfico: Xogos de palabras: Completar: Relacionar:
Álbum B B Sopa de letras B Palabras con sílabas BBB Palabras BB
Panel gráfico B B B Encrucillados B Texto  B BB B Frases-Imaxes B B
Puzle B B Aforcado B BB Táboas B B B Xogo de memoria B B
Colorear seg. lenda BB Damero B    
  Constrúe palabras B B    
       
Ordenar: Seleccionar: G. estatísticos :  
Frases B B B Palabras parágrafo B BB Liñas e barras B B ClasificarB B
ParágrafosB B Palabras correxir B B Circulares B Auto-dictadosB B
ImaxesB B Laberinto B   TestB B
  Puntos dunha imaxe B B   EsquemasB B
  Imaxes / Son B BB    
       
Unidades de medida : Cálculo: Xeometría: Blockly:
Contar cartos B BBB Puzle numérico B Simetrías, tras. e xiros BB Movemento e xeometría B B
ReloxosB B Encrucillado numérico B B Tangram B B  
  Calculadora B Pentominós B  

5.- Páxinas multimedia:

Galería de imaxes BB Texto e imaxes B B B Pestanas/Acordeóns B B Zoom B
Panorama interactivo B Web 2.0 B Libro B BB Pizarra B B M
Reprodutor de son B Reprodutor de video B Dashboard B B SVG B B B  
Calculadora  Carrousel    

 

6.- Páxinas "en servidor"

Introdución  Chat  S. de comentarios  
Xestión de usuarios Messenger Póster
Álbum colectivo Líña de tempo B Gravadora B
Anotacións colectivas Xestor de arquivos  M