Ardora 8 creación de contidos escolares para a web
VERSIÓN 8.4 - 03/01/2020

Nova actividade: Pentominós

Actividade "Contar cartos": Engadido o peso dominicano.

Actividade "Sopa de letras": Posibilidade de quitar ou especificarla cabeceira das definicións.

VERSIÓN 8.3 - 01/07/2019

Actividades:

Colorear según lenda - arranxado o erro á hora de comprobar a resposta.

Album - Engadida a posibilidade de fixar, á hora de resolver a actividade, as respostas correctas. Engadida a posibilidade de introducir alternativas correctas cando hai que escribir o texto.

Seleccionar palabras para correxir - Engadida a opción de “correctas”.

Constrúe palabras - Engadida a posibilidade de elixir, no caso de “con definición das palabras a buscar”, entre “aleatorio” e “fixo, igual ao deseñado”.

Completar texto - Arranxado o problema cando se incluía imaxe ao “arrastrar palabra”.

Relacionar imaxes-frases - Engadida a posibilidade de son para cada un dos ítems.

Calculadora – Nova actividade.

Páxinas multimedia:

Texto e imaxes – Engadida a posibilidade de alinear os embed.

Pizarra – Engadida a posibilidade de facer unha captura de pantalla da propia pizarra como arquivo png. Engadida a posibilidade de poder “debuxar” sobre a pizarra.

Calculadora – Nova páxina multimedia.

Paquete de actividades:

Engadido botón que permite a carga directa de todas as actividades que estean publicadas nunha carpeta. Se non teñen descrición pon un número na descrición.

VERSIÓN 8.2 - 03/01/2019

Versión para Mac (Versións anteriores a macOS 10.14 Mojave):
Correxidos os erros á hora de crear paquete de actividades.

Actividade "Contar diñeiro": Engadido o Quetzal.

Versión para Raspberry Pi 3B & 3B+ - 20/10/2018

VERSIÓN 8.1 - 01/10/2018

Nova versión para Mac.
Arranxados pequenos erros:

Páxina multimedia de pestanas e acordeóns. Actividade de contar diñeiro.

VERSIÓN 8.0 - 01/09/2018

Novas actividades:
Construír palabras, Labirinto, Blockly-movemento e Blockly-xeometría.

Novas páxinas multimedia:
SVG, Blockly ( beta).

Espazos web :
Engadido o control de usuarios para todos os paquetes de actividades que conteña o espazo.

Seleccionar – Puntos dunha imaxe:
Novas posibilidades para configurar o aspecto dos textos.

Completar - Texto :
Novas posibilidades para configurar o aspecto dos textos. O número de ocos que se poden empregar aumentou a 50. Engadiuse a posibilidade de utilizar recoñecemento de voz para completar os ocos (esta opción, no momento de crear esta versión só é operativa nos navegadores Chrome e Maxthon a condición de que se dean os permisos necesarios ao “micrófono”).

Test:
As preguntas poden mostrarse agora de forma aleatoria. Tamén existe a posibilidade de que se contesten todas as preguntas antes de verificar se son correctas. Engadida a posibilidade de acompañar a cada item dun vídeo.

Autodictados:
Aumentado o número de arquivos de son. Agora pódense introducir ata 5 respostas alternativas correctas. Texto e imaxes: Nova posibilidade de colocar “pés de foto” e texto a varias columnas.

Contar diñeiro:
Engadidas as moedas: peso arxentino, peso mexicano, peso uruguaio e dólar USA.

Clasificar:
Nova posibilidade de engadir vídeo.

Dameiro:
Arranxado o erro cando o texto tiña acentos, eñes...

Xeneral:
Diminuíuse o número de arquivos necesarios para cada contido. Case que todas as actividades permiten traballar con ficheiros jpg e png indistintamente. Os enunciados das actividades contan agora coa posibilidade de “lanzar” o son, non só cando se fai clic, se non que tamén cando se pasa o rato por encima ou se inicia a actividade.