Ardora 9 creación de contidos escolares para a web

VERSIÓN 9.1 - 01/06/2021

  • ACTIVIDADES INTERACTIVAS:

Engadida a extensión jpeg para as imaxes.

Seleccionar palabras dun parágrafo: arranxado o erro para MAC cando se volvía a abrir para editar.

  • PÁXINAS MULTIMEDIA:

Xestor de arquivos: créanse arquivos "de logs" que rexistran información sobre os arquivos subidos e borrados.

Libro: agora tamién podemos engadir audio e vídeo a cada una das páxinas así como os fondos de cada páxina "ocupan" toda a folla.

Messenger: ahora pódense anexar ligazóns a URLs e archivos de imaxe, son ou vídeo.

VERSIÓN PARA WINDOWS: agora esta versión conta cun servidor web interno polo que xa no será necesaria a súa instalación aínda que se mantén a posiblidade de facer as vistas previas con outro servidor web para que o usuario teña a posibilidade de configurar este servidor.


VERSIÓN 9.0 - 06/01/2021

  • ACTIVIDADES INTERACTIVAS:

Agora pódese empregar calquera alfabeto na elaboración das actividades, incluso daquelas linguas ás que non está traducido Ardora.

Completar texto: engadida a posibilidade de amosar o texto en columnas.

Completar táboas: agora pódese incluír imaxes e audio. Engádes tamén a posibilidade, nos campos de texto, de escoller a entrada de texto mediante micrófono (so chrome).

Ordenar palabras: agora contémplase a posibilidade de escoller entre "aleatorio" e "igual ao diseñado".

Seleccionar imaxes/sons: agora existe a posibilidade de amosar as preguntas aleatoriamente.

Paquete de actividades: engadida a posibilidade de vincular a execución das actividades a un contido multimedia.
-Con control de usuarios: engadida a posibilidade de que o docente poida borrar datos de execución do alumnado. Tamén podemos determinar que cando o alumno accede por segunda o sucesivas veces a un paquete o propio sistema o dirixe á primera actividade que no está resolta. Cada alumno e alumna pode agora consultar os datos almacenados sobre o seu propio traballo.

  • PÁXINAS MULTIMEDIA:

Carousel: Nova páxina multimedia.

Pizarra: engadida a posibilidade de seleccionar distintos fondos de liñas así como utilizar audio e vídeo. Cóntase tamén coa posibilidade de gravar os movimentos realizados na pizarra (ou outro elemento da pantalla do noso ordenador) con ou sen audio.

  • PÁXINAS EN SERVIDOR:

Gravadora: nova páxina en servidor.

Messenger: nova aplicación para establecer comunicación inmediata entre os membros dun determinado grupo (docentes e alumnado).

Chat: correxido o erro para php 7 cando se empregan eñes, acentos...

Xestor de arquivos: novas funcionalidades: posibilidade de cambiar o nome dos arquivos, de arrastrar un arquivo a una carpeta, rotar as imaxes, así como o menú (botón dereito) que permite copiar, cortar e pegar. Dende a carpeta persoal pódense facer capturas directamente de audio, vídeo e de pantalla, gardándoas na carpeta escollida.

  • UTILIDADES:

Desktop (ESCRITORIOS VIRTUAIS): nova utilidade que permite a creación de escritorios virtuais de alumnado nos que o profesorado dun determinado grupo puede engadir calquera contido web (sexa ou non creado con Ardora), engadir e eliminar usuarios, ligazóns e "accesos directos" xestor de arquivos, procesador de textos, sistemas de mensaxería, axenda...