Ardora 7 creación de contidos escolares para a web
VERSIÓN 7.5 - 28/03/2017

Engadido o idioma italiano
Gracias a Giorgio Musilli.

Panel gráfico :
Permítese o emprego de respostas alternativas válidas cando se escolle a opción de escribir.

===========================================================================

VERSIÓN 7.4 - 07/12/2016

Paquete de actividades :
Agora pódes indicar, tanto no menú principal como no lateral, ligazóns a "url", "embed", imaxes, arquivos, carpetas ou páxinas en servidor.

Panel gráfico :
Aumentáronse os puntos ata 50 e permítese un maior control sobre a "apariencia" dlos cadros de texto.

Test :
Xa se poden engadir ás repostas "tags html" (subíndices, supraíndices, grosas, ...).

Páxinas multimedia de "texto e imaxes"e"libro":
Arranxado o erro que duplicaba as "follas" cando se borraban entradas ("follas") previas e se introducían novas.

Páxinas en servidor - Comentarios:
Engadida a opción de crear "items" fixos.

===========================================================================

VERSIÓN 7.3 - 10/02/2016

Paquete de actividades:
Corrixido o cómputo de puntos no sumatorio cando había actividades con resultados negativos para o informe do Paquete de actividades con xestor de usuarios.

Actividades:

Seleccionar puntos dunha imaxe: agora permítese a selección do tamaño da imaxe. As dimensións deberán de ser especificadas antes da carga da imaxe.

Nova actividade: Tangram.

Páxinas multimedia:

Galería de imaxes: Pódese determinar a cor dos botóns así como cando o cursor do rato está encima deles.

Pizarra: Corrixido o bug que impedía ver varias imaxes nos menús laterais.

Espazos web:

Pódese incluír un único control de usarios para todos os paquetes de actividades e as páxinas en servidor formularios, póster e xestor de arquivos. Isto permite ao docente obter un informe detallado do traballo realizado por cada alumna ou alumno en cada apartado do espazo web.

=====================================================================

VERSIÓN 7.2 - 05/09/2015

Xeral:

Novo algoritmo de cambio de tamaño de imaxes con "antialiasing" o que permite unha maior calidade da imaxe redimensionada.

Actividades:

Panel gráfico: agora pódese "resituar" as etiquetas dos puntos facendo clic e arrastrando a etiqueta.
A opción "Seleccionando palabra" agora pódese "resolver" "arrastrando" a etiqueta ao seu lugar ou facendo clic sobre ela.

Puzle: engadida a posibilidade de incluír a propia imaxe como fondo (casa "fondo", ao seu lado pódese indicar o nivel de transparencia deste fondo) do puzle.

Completar-Texto: Engadiuse a posibilidade de determinar o espazo entre as liñas do texto a completar.

Nova actividade: Contar diñeiro.

Páxinas multimedia:

Pestanas e acordeóns: Arranxada a posibilidade de incluír páxinas de pestanas e acordeóns dentro dunha páxina de pestanas e acordeóns.

Utilidades:

Paquete de actividades: Agora considérase a opción de que indicando un arquivo para o control de usuarios e, colocando o paquete "publicado" baixo un servidor web, o docente, accedendo ao mesmo paquete, terá un informe detallado, similar ao creado na "autoavaliación", de cada un dos alumnos que realizaron as actividades do propio paquete.