Ardora 7 creación de contidos escolares para a web
Ardora é multilingüe, non necesita instalar ningún arquivo adicional para cambiar o idioma, só elixir o seu no menú "Idioma". Na actualidade pódese escoller entre galego, catalán, éuscaro, español, portugués, inglés, aragonés, ruso, romanés, asturiano ou francés.

Se desexa traducir Ardora a outra lingua póñase en contacto co autor, o proceso de tradución é moi sinxelo.

As versións de catalán, éuscaro, portugués, inglés, asturiano, aragonés, romanés, ruso e francés están dispoñibles grazas á colaboración desinteresada de:

catalán Inmaculada Vilatersana euskera Mikel Etxarri
portugués PT Luís Valente aragonés Santiago Bal
portugués BR Lisandro Magela ruso Olesya Petrovai
inglés Bautista Ramos rumano Sorin Todor
francés María J. Gómez asturiano Xulio Berros
       

Así mesmo colaboran, tamén desinteresadamente, na creación de manuais e titoriais así como nas probas das diferentes versións beta os docentes: José Boo, José Antonio Martínez, Bautista Ramos e José Fernández.

Ante o cumprimento de 10 anos de presenza de Ardora en internet, queremos tamén manifestar o noso eterno agradecemento a todos e todas os docentes que coas súas suxestións, críticas, comentarios, informe de erros, etc fixeron posible esta ferramenta.