Ardora 8 creación de contidos escolares para a web
Ardora non necesita ser instalado, unicamente debe descargar o seu computador o arquivo zip para o seu sistema operativo. Descomprímao no seu ordenador e crearase unha carpeta cuio nome empeza por "Ardora8_", no seu interior existe un ficheiro executable (é probable que en Linux teña que dar a este arquivo permiso de execución) co nome de Ardora, execúteo e o programa debería de empezar. Agora, se o desexa, pode borrar o arquivo descargado. Para levar o programa a outro ordenador tan só ten que copiar a carpeta creada.

Usuarios Windows: evite copiar a carpeta do programa nunha ruta que conteña palabras con eñes, vogais acentuadas e/ou espazos en branco.

DESCARGAR ARDORA 8

AVISO: Ardora proporciónase de forma totalmente gratuíta e "tal cual " sen ningún tipo de garantía implícita ou explícita. Ardora utiliza, nalgúns apartados, software de terceiras partes alleas a Ardora, así como modificacións específicas realizadas para Ardora sobre este software (mantendo o mesmo tipo de licenza).

O usuario no momento de descargalo e/ou instalalo así o recoñece.