Ardora 7 creación de contidos escolares para a web

Manuais    
B = exemplo

1.- Temas básicos:

1.- Descarga e configuración 2.- Introdución   3.- Arquiivos de audio e video 4.- As fontes

2.- Utilidades:

1.- Paquete de actividades B  

2.- Paquete de actividades con xestión de usuarios

  3.- Espazos web B B

3.- Como ...?:

1.- Contidos Ardora en Moodle 2.x   2.- Instalar un servidor web local   3.- Instalar versión recente de Firefox en Ubuntu 10.04
4.- Crear webquest con Ardora B        

4.- Actividades interactivas:

Puntos tempo, mensaxes e enunciado    
       
Activiades con gráfico: Xogos de palabras: Completar: Relacionar:
Álbum B Sopa de letras Palabras con sílabas B Palabras B
Panel gráfico Encrucillados Texto Frases-Imaxes
Puzle Aforcado Táboas B Xogo de memoria
Colorear seg. lenda B Damero    
       
Ordenar: Seleccionar: G. estatísticos :  
Frases B Palabras parágrafo Liñas e barras Clasificar
Parágrafos Palabras correxir Circulares Auto-dictados
Imaxes Puntos dunha imaxe   Test
  Imaxes / Son   Esquemas
       
Unidades de medida : Cálculo: Xeometría:  
Contar cartos Puzle numérico    
Reloxos   Simetrías, tras. e xiros B  
  Encrucillado numérico Tangram  

5.- Páxinas multimedia:

Galería de imaxes B Texto e imaxes B B Pestanas/Acordeóns B Zoom
Panorama interactivo Web 2.0 Libro B Pizarra B
Reprodutor de son Reprodutor de video Dashboard  

 

6.- Páxinas "en servidor"

Introdución      
Xestión de usuarios Anotacións colectivas Líña de tempo B S. de comentarios
Álbum colectivo Chat Xestor de arquivos Póster