Ardora 8 creación de contidos escolares para a web

Manuais    
B = exemplo

1.- Temas básicos:

1.- Descarga e configuración 2.- Introdución   3.- Arquiivos de audio e video 4.- As fontes

2.- Utilidades:

0.- IMPORTANTE: Vista previa        
1.- Paquete de actividades BB  

2.- Paquete de actividades con xestión de usuarios

  3.- Espazos web B B B

3.- Como ...?:

1.- Contidos Ardora en Moodle 2.x   2.- Instalar un servidor web local   3.- Instalar versión recente de Firefox en Ubuntu 10.04
4.- Crear webquest con Ardora B   5.- Subir contidos a Moodle-cloud    

4.- Actividades interactivas:

Puntos tempo, mensaxes e enunciado    
       
Activiades con gráfico: Xogos de palabras: Completar: Relacionar:
Álbum BB Sopa de letras B Palabras con sílabas BBB Palabras BB
Panel gráfico BB EncrucilladosB Texto BBB Frases-ImaxesB
PuzleBB AforcadoBB Táboas B B Xogo de memoria B
Colorear seg. lenda BB Damero    
  Constrúe palabras B    
       
Ordenar: Seleccionar: G. estatísticos :  
Frases BB Palabras parágrafo BB Liñas e barras B ClasificarBB
ParágrafosB Palabras correxir BB Circulares B Auto-dictadosB
ImaxesB Laberinto B   TestB
  Puntos dunha imaxe B   EsquemasB
  Imaxes / Son BBB    
       
Unidades de medida : Cálculo: Xeometría: Blockly:
Contar cartos BBBB Puzle numérico B Simetrías, tras. e xiros BB Movemento e xeometría B B
ReloxosB Encrucillado numérico BB Tangram B  
  Calculadora Pentominós  

5.- Páxinas multimedia:

Galería de imaxes BB Texto e imaxes B B B Pestanas/Acordeóns B B Zoom B
Panorama interactivo B Web 2.0 B Libro B B Pizarra B B
Reprodutor de son B Reprodutor de video B Dashboard SVG B B B
Calculadora      

 

6.- Páxinas "en servidor"

Introdución      
Xestión de usuarios Anotacións colectivas Líña de tempo B S. de comentarios
Álbum colectivo Chat Xestor de arquivos Póster